SKR

Rekordöverskott för Sveriges kommuner i år

1:30 min

Sveriges kommuner har under coronakrisen fått mer statligt stöd än någonsin.
Men kostnaderna har inte varit så höga som man befarade. I höst räknar SKR därför med ett rekordstort budgetöverskott.

– Slår man ihop allt så handlar det om kanske 50 miljarder i år, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Staten betalar kommunernas merkostnader för coronapandemin utöver generella statsbidrag och sjukskrivningsersättningar. Men kostnaderna för kommunerna blev aldrig så höga som man befarade. I stället väntar ett rekordöverskott.

– Det är ju viktigt att de använder de här pengarna klokt till saker som gör att de har en bättre ekonomi i framtiden, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Det extra tillskottet i kommunkassorna gäller bara i år. Trots utlovade statsbidrag kan kommande år ändå bli tuffa för kommunerna, tror SKR.

– Det som jag ser som en risk är att de bygger upp verksamhet för pengar om det ser väldigt bra ut ett specifikt år. Sedan kommer det tuffare tider och då måste man avveckla den här verksamheten.

Eftersom varje kommun måste redovisa en positiv balansräkning varje år kan inte årets överskottsmiljoner räknas in i kommande års budget. Det gäller för kommunerna att göra snabba investeringar, som inte tillför merkostnader i framtiden.

– Man skulle kunna tänka sig att man investerar i vissa digitala system som gör att invånarna kan sköta saker och ting bättre själv på nätet till exempel. Eller andra saker som gör att man minskar kostnaderna framöver.

Kommunerna beslutar om sin budget för tre år i taget. Därför betyder inte ett stort överskott ett år nödvändigtvis att kommunekonomin kan vara säkrad framåt.

– Att det blir berg- och dalbanor i ekonomin gör att det blir väldigt svårplanerat.