Natur

"En konflikt mellan människors åsikter – inte mellan människa och varg"

2:19 min
  • Vargen är en naturlig del av faunan i Sverige, men den har tagits bort i Skåne på grund av att det är så många fårhjordar i söder.
  • En koncentration av varg har därför skett i mellansverige för att skydda renar i norr och fåren i syd.
  • "Hur många vargar vi vill ha och var, det är demokratisk fråga som avgörs i riksdagen", säger Jens Frank, forskare vid institutionen för ekologi vid SLU.