ቁጽሪ ብትሕቲ ዕድመ ዝግበር ገበናት እናወሰኸ ይመጽእ

2:43 min

ትሕቲ ዕድመ ዝሳተፍዎ ገበናት ዕጸ-ፋርስን ጎነጽን ልሙዳት እናኾኑ ይመጽኡ ምህላዎም፡ ጸብጻባት ፓሊስ ይሕብሩ፡፡

ሓደ ኣብቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ዝጥርጠሩሉ ገበን ምውሳኽ ዘርኣየ ከባቢታት፡ ቦሰ ፓን ከም ሓላፊ መርመራ ፓሊስ ጉጅለ መናእሰያት ዝሰርሓሉ ቴብይ እዩ፡፡ ኣብ’ቲ ቦታ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ጥርጡራቶም ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም መናእሰያት ዝኾኑ 113 ጉዳያት ኣለውዎም፡፡

– እቲ ቑጽሪ ብዝሒ ጥራይ ምስ እንርእዮ ወሲኹ’ዩ፥ እንዳወሰኽ ዝኸደሉ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ናይ መርመራ ግዜ ዝወስዱ፡ ገለ ኣዝዮም ከበድቲ ገበናት ስለ ዘለዉ’ዮም፡ ይብል ቦሰ፡፡

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ዕድም እቶም ጥርጡራት እንዳነኣሰ ይኸይድ ምህላዉ’ዉን እዩ፡፡

– ደቂ 12 ኣብ ብስርቂ ፡ ብርክት ዝበሉ ኣብ ክሊ 12 – 14 ዕድመ ዘለው ብገበን ዕጸ-ፋርስ ዝተጠርጠሩ ኣለዉና፡ ይብል ቦሰ፡፡

ብመሰረት ካብ በዓል መዚ ፓሊስ ንራድዩ ኤኮት ዝተዋህበ ጸብጻብ፡ ቁጽሪ እቶም ጎነጻዉን ዕጸ-ፋርሳዊ ገበናት ዝፍጽሙ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወሲኹ’ሎ፡፡ ካብ 2016 ጀሚሩ፡ እቲ ቁጽሪ ገበናት ትሕቲ ዕድመ፡ እናወሰኸ እዩ ክመጽእ ጸኒሑ፡፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዉን እቲ ምውሳኽ ብንጹር ይረአ’ሎ፡፡  ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ሽወደን ከባቢ 27000  ትሕቲ 18 ዕድሚኦም ጡርጡራት ዝተሳተፉዎ ገበናት ዕጸ-ፋርስ ኔሩ፡፡