Räddningstjänsten

Brandman fick hjärtstopp efter årligt arbetsprov

  • En brandman i inlandet fick hjärtstopp efter att ha gjort sitt årliga arbetsprov, nu har händelsen lex Maria-anmälts och enligt anmälan så återupplivades personen av personal på plats och fördes sen till sjukhus.
  • Vid det årliga arbetsprovet tas EKG vid maxbelastning för att spåra tecken på hjärtsjukdom.
  • Nyttan av den här typen av arbetsprov för rökdykande brandmän har tidigare ifrågasatts av medicinska forskare, detta rapporterar nyhetsbyrån Siren.