CORONA

Pandemin har ökat våld i nära relation

1:23 min
  • Coronapandemin har inneburit en ökning av våld i nära relationer.
  • Kvinnohuset Tranan i Skövde berättar att flera av de kvinnor och barn som sökt hjälp och skydd under hösten anger just coronapandemin som en orsak till att våldet ökat.
  • "Vi ser en tydlig koppling mellan pandemin och ökat våld", menar Leona Larsson, biträdande verksamhetschef på kvinnohuset Tranan.