Skogsbruk

Talldödarsvampen törskate har spridit sig till Jämtland

1:57 min
  • Skogsägare oroar sig för en svamp som attackerar tallskog. Det är svampen, törskate som nu spridit sig till länet och på sikt kan leda till stora ekonomiska föluster för skogsägare.
  • Törskate är en rotsvamp som bildar stora kräftsår som så småningom stryper vatten- och näringstransporten till exempelvis en gren eller det som är ovanför såret om det sitter på stammen.
  • "Törskaten verkar kunna bli ett kommande problem även hos oss i Jämtland", säger Jörgen Sundin, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, till P4 Jämtland.

Törskate är sedan en tid tillbaka vanlig i Norr- och Västerbotten men först nu har den spritt sig till Jämtlands län. Förra året så gjordes det inventeringar på ung tallskog på mellan 10-30-åriga träd i Norr- och Västerbotten och den visade att på vissa ställen var upp till 25 procent av ungskogen så pass skadad att den inte höll skogsvårdslagens krav. I Västerbotten berodde de flesta skadorna på älgbete men i Norrbotten var skadorna från törskaten störst.