Halmstad

Besökarna hittade till halländska museer i somras

0:42 min
  • De svenska museerna har i snitt nått 40 procent av besöksantalen under perioden juni-augusti jämfört med samma period förra året.
  • Men i Halland ser besökssiffrorna bättre ut, jämfört med förra året når man upp till 70 procent av besöksantalen.
  • "Jag tror kanske det är hemestereffekten som vi fick ta del av", säger Karolina Petterson, museichef på Mjellby konstmuseum i Halmstad.