P4 Örebro granskar

Svenskt batteriavfall har grävts ned i Polen

2:09 min
  • Farligt avfall från svenska batterier har olagligt exporterats till andra länder i Europa, det kan P1 Programmet Kaliber och P4 Örebro avslöja i dag. Delar av batteriavfallet har senare använts för att bland annat bygga motorvägar och anlägga husgrunder.
  • Innanför stålhöljet på ett alkaliskt batteri finns en svart massa som innehåller flera tungmetaller. Det handlar om zink och mangan, ämnen som är farliga för både människor djur och natur.
  • Företaget El-kretsen har producentansvaret för batteriåtervinningen i Sverige. Enligt vd:n Martin Seeger har bolaget brustit i sin tillsyn av företaget.

    – Ja, något annat kan man inte konstatera i efterhand. Vi har åtminstone haft för låg frekvens.

    Tycker du att ni har uppfyllt det producentansvar som ni har?

    – Nej, det kan man ju inte påstå, i alla fall inte för den delen som aldrig blev återvunnen.

Innanför stålhöljet på ett alkaliskt batteri finns en svart massa som innehåller flera tungmetaller. Det handlar om zink och mangan, ämnen som är farliga för både människor djur och natur.

Massan klassas som farligt avfall och det krävs tillstånd för att transportera den till andra länder. Trots det har tusentals ton exporterats från Sverige till Polen och Bulgarien illegalt.

– Eftersom det handlar om farligt avfall så har de inte haft tillstånd att exportera den svarta massan. Det handlar om illegala avfallstransporter som jag ser det, säger Ulrika Hagelin som är handläggare för gränsöverskridande transporter på Naturvårdsverket.

Reportrar från Kaliber och P4 Örebro har följt i batteriavfallets spår till ett zinksmältverk i södra Polen. Under förra året tog de emot 9000 ton svart massa, varav 480 från Sverige.

– Vi kan ta hand om all zink från den svarta massan, allt annat är förlorat. Det hamnar i slaggen, säger Andrej Sarzy som är marknadschef på ZGH Boleslaw.

Vad gör ni med slaggen?

– Det är en enkel fråga så svaret blir också enkelt. Vi använder den till landutfyllnad, vägbyggen och husbyggen, säger Andrej Sarzy.

Bakom transporterna till Polen står företaget uRecycle som även var inblandade i den batteriskandal som upptäcktes i Sverige förra året. Då hade runt 2000 ton av den svarta massan dumpats och grävts ned på flera platser i Mellansverige.

Vi har upprepade gånger sökt företaget som inte velat kommentera batteriåtervinningen. Företaget har tidigare sagt att de anser att de följt de lagar och regler som tidigare funnits.

Den ansvariga chefen på bolaget var en av fyra män som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt miljöbrott. Domen är överklagad till hovrätten som kommer att avgöra målet på nytt nästa år.

Företaget El-kretsen har producentansvaret för batteriåtervinningen i Sverige. Enligt vd:n Martin Seeger har bolaget brustit i sin tillsyn av företaget.

– Ja, något annat kan man inte konstatera i efterhand. Vi har åtminstone haft för låg frekvens.

Tycker du att ni har uppfyllt det producentansvar som ni har?

– Nej, det kan man ju inte påstå, i alla fall inte för den delen som aldrig blev återvunnen.