Utbildning

Mitt i pandemin expanderar Litorina folkhögskola

1:50 min
  • Skolan har startat flera nya kurser och utökat personalen med nio nya lärare i höst.
  • Satsningen sker samtidigt som folkhögskolornas organisation, RIO, har gått ut och sagt att flera folkhögskolor känner av pandemin och kan behöva ett krispaket.
  • Vi kände att det skulle bli ett hårt söktryck till hösten och ekonomin är stabil, långsiktig och växande hos oss, säger skolans rektor Agrita Martinsone.