Överförmyndarnämnden i Arvika

Nämnden tog olagligt beslut

1:39 min
  • Förvaltningsrätten upphäver ett beslut som Arvika och Edas Överförmyndarnämnd tagit eftersom det bryter mot föräldrabalken.
  • Beslutet innebar att exempelvis en personlig assistent till en person inte kan bli ställföreträdare till den personen, något som överklagades till förvaltningsrätten.
  • "Vår mening var inte att diskvalificera någon" skriver nämndens ordförande i en kommentar till P4 Värmland.