Förbifart Söderköping

Tunnel kan lösa konflikten med hasselsnok

1:10 min
  • Fynd av den fredade arten hasselsnok vid sträckningen av en ny E22:a förbi Söderköping har fått projektet att dra ut på tiden.
  • Länsstyrelsen rekommenderar nu Trafikverket och Söderköpings kommun att bygga en tunnel genom berget i stället för nuvarande plan med en skärning där ärendet måste prövas vidare.
  • "Med tanke på hur starkt fredad arten är så avråder vi från att gå in i en distansprövningsprocess, och förordar en tunnel i stället", säger Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.