Det blir ett högskoleprov i höst

2:46 min

Det blir ett högskoleprov i höst, den 25 oktober. Men mycket färre personer än vanligt får göra provet.

Högskoleprovet visar vilka kunskaper man har inom svenska, matematik och engelska. Man får göra provet flera gånger. Man kan använda resultatet för att komma in på universitet och högskolor. Därför är det väldigt viktigt för många som vill studera.

I vanliga fall kan man göra högskoleprovet en gång på våren och en gång på hösten. Men provet i våras stoppades, på grund av coronapandemin. Det var för stor risk att viruset skulle spridas.I början av augusti stoppades höstens högskoleprov också. Myndigheten Universitets- och högskolerådet, UHR, sa att det är för stor risk att samla så många personer samtidigt.

Men nu har regeringen bestämt att det blir ett högskoleprov i höst ändå. Det blir den 25 oktober. Men mycket färre personer än vanligt får göra provet. Det är för att färre personer ska samlas. De som gör provet kan sitta långt ifrån varandra i salen.

I vanliga fall får alla som anmäler sig göra provet. Drygt 50 000 personer gjorde högskoleprovet förra hösten. Men nu får bara 27 600 personer göra provet. På varje högskola eller universitet kommer det finns ett visst antal platser.

Bara personer som inte redan har ett resultat från högskoleprovet, får göra det nu. Och det gäller att vara snabb när man anmäler sig. Det är de som anmäler sig först som får skriva provet.

Man kan anmäla sig, från den 25 september.