መናእሰያት ኣብ ቲክ-ቶክ ዝጻወትዎ ምብላዕ 'ማይስ-ቦላር'፡ ሓደጋ ምቕዳድ ከስዐ ከስዕብ ይኽእል

2:25 min

‘ማይስ-ቦላር’ ብምብላዕ: ኣብ መናእሰያት፡ ትንፋስ-ድራጎን ተባሂሉ ተሰይሙ ዘሎ ጸወታ፡ ክሳብ ምቕዳድ ከስዐ ከስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ሳዕቤን ከምዘለዎ: ክፍሊ ሓበሬታ መርዝታትን ስምን ሓቢሩ፡፡

እዚ ኣብ ቲክ-ቶክን ካልኦት ማሕበራዊ መድያን ኣብ ሞንጎ ኮተቴታትን ጎርዞታትን ህቡብ እንዳኾነ መጺኡ ዘሎ ጸወታ ምብድዳህ፡  ንብዕፉን ዝስራሕ፡ ብፈሳሲ ናይትሮጅን ባእታ ዝምላእ፡ መቕሊል ወይ ንእሽቶ ብርኩታ ዝመስል ቅብቅብ ብምብላዕ፡ ናይትሮጅን ጋዝ ወይ ትኪ መሳሊ ካብ ኣፍካ ብምውጻእ ዝግበር ጸወታ’ዩ፡፡

እዚ ጸወታ’ዚ ኣብ ኣፍን ከስዐን መጉዳእቲ ከምጽእ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ፡፡

– ልዕሊ ኹሉ ነቶመ ኣብ ታሕተዋይ ዕድመ ንእስነት ዘለው፡ ነዚ ጸወታ’ዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተልዎ፡ ከነጠንቅቖም ንደሊ፡፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሕ ኣብ ቲክ-ቶክ እዩ ዝርአ፡ ኣብ ኢንስታግራም እዉን ኣሎ፡፡ ነዞም ቅብቅባት ኣብ ኣፍካ ምእታዉ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል’ዩ፡ ትብል ክሪስቲን ኤድማርክ፡ ፍልይቲ ሓኪም ካብ ክፍሊ ሓበሬታ መርዝታትን ስምን፡ ኣብ ዝዘርግሓቶ ጋዜጣዊ ሓበሬታ፡፡

ክፍሊ ሓበሬታ መርዝታትን ስምን፡ ኣብ’ቲ ዘውጽኦ ጽሑፍ፡ እቲ ኣብ ‘ማይስ ቦላር’ ዘሎ ፈሳሲ ናይትሮጅን ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ናብ ጋዝ ተቐይሩ ከምዝንፋሕን፡ ብኡ ድማ ንሂወትና ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ከም ዝኽእልን ይሕብር፡፡