Coronarestriktioner

Nu öppnar Finland gränsen för alla svenskar

1:32 min

Natt mot lördag öppnar Finland sina gränser igen för alla svenskar efter sex månaders coronastängning. Gränsrestriktionerna har kraftigt påverkat näringslivet längs den 50 mil långa landgränsen mellan Sverige och Finland.
Tuula Ajanki, Tornedalsrådet, ett samarbetsorgan för kommunerna

– Det har betytt oerhört mycket, våra företagare, oavsett om de finns på finska eller svenska sidan har tappat kanske 50 procent av sina kunder.

Främst är det handel, turism och småföretag som drabbats av coronastängningen, men klockan elva i kväll upphör det finska gränsbevakningsväsendet med sina kontroller av inresande och gränsstängslet som i ett halvår delat de nästan i hopväxta tvillingstäderna Haparanda och Torneå börjar monteras ned.

– Jag tror att vi på båda sidor om gränsen har upplevt den stängda gränsen som något förfärligt, något som vi aldrig mer vill uppleva, Sven Tornberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Haparanda.

Lättnaderna i de finska coronarestriktionerna gäller länder som har en incidens på högst 25 coronasmittade per hundratusen invånare.
Mika Salminen är hälsosäkerhetsdirektör vid den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten.

– Det betyder att man får resa till Finland fritt från Sverige enligt de normala Schengenreglerna.

Men rätten för alla svenskar att resa till Finland riskerar att bli kortvarig om smittspridningen ökar här, säger han.

– Regeringen var mycket klar med det att den här 25-gränsen, den står, och i fall något land på nytt går över gränsen så kommer beslutet att ändras, säger Mika Salminen, hälsosäkerhetsdirektör vid finska Folkhälsomyndigheten.

Sven Tornberg (C) i Haparanda säger att gränsstängning påverkat grannsämjan i Tornedalen negativt när invånarna känt oro, ilska och rädsla för smittspridning:

– Det är många starka känslor som varit, och de har tagit sig uttryck på olika sätt, inte minst genom social medier, där man riktat hårda ord från båda håll mot varandra.