Malaria

Därför ger den ovanliga blodgruppen skydd mot malaria

1:56 min

Nu ger forskare en första förklaring till hur personer med den speciella Dantu-blodgruppen kan ha en motståndskraft mot malariainfektion.

Att Dantu-blodgruppen verkar ge ett skydd mot malaria upptäcktes 2017, men hur den skyddar, har hittills varit okänt. Anders Björkman är professor i infektionsmedicin på Karolinska Institutet:

– För några år sedan upptäckte man en ny gen med olika genotyper som uttrycks speciellt i de röda blodkropparna. Genen, har det visat sig, påverkar cellytan på de här röda blodkropparna, och dess egenskaper. Och det är det som man då har gått vidare med i den här nya studien. Alltså vad exakt är det i cellmembranet som gör att man får mindre malaria?

Det är i de röda blodkropparna som malariaparasiterna vill ta sig in för att överleva i kroppen. Men hos personer som är så kallat Dantu-positiva har alltså parasiten avsevärt svårare att ta sig in i de röda blodkropparna.

Nu har forskare genom att ta ut röda blodkroppar från 47 friska barn i Kenya, både med och utan Dantu-genen, sett att den här genen delvis verkar göra att det finns spänningar i cellmembranet på blodkropparna, som medför ett motstånd mot malariainfektion.

– Då har man funnit att med den här genotypen, speciellt om den är uttryckt i båda kromosomerna - vi har ju en kromosom från mamma och en från pappa - har man avsevärt mindre risk att få allvarlig malaria och man ser dessutom i laboratorieförsök att parasiten får det jättesvårt att komma in i de här röda blodkropparna hos personer som har den här genen.

En fråga som återstår att besvara, är om och hur den här nya kunskapen ska kunna användas för behandling av malaria. En annan fråga är om Dantugenen, som bara bärs av ungefär en tiondel av befolkningen i östra Afrika, kan innebära några okända nackdelar - just eftersom den är relativt ovanlig trots det höga skydd den ger mot att dö i malaria tidigt under barnaåren.

Referens: Kariuki, S.N, Marin-Menendez, A, Introini, V. et al. "Red blood cell tension protects against severe malaria in the Dantu blood group". Nature (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2726-6