Lördag 19 september 2020

Ny forskning visar genetisk skillnad mellan sill och strömming

7:38 min

För 40 år sedan började Leif Andersson, numera professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet, undersöka om det var någon genetisk skillnad mellan sill och strömming. Det gick inte att hitta.

Nu har han återvänt till sillen, med modern DNA-teknik, och nu! Tydliga skillnader visar sig på de gener som är viktiga för fiskens anpassning till salthalt, ljusförhållanden, temperatur och vilka fiskar som jagar dem. De faktorer som är annorlunda i Östersjön jämfört med ute i Västerhavet och Atlanten.

Studien visar också att det finns många olika bestånd av sill (och strömming) i världen. Det kan vara avgörande kunskap för att kunna ha ett hållbart fiske.