Lördag 19 september 2020

Sillens favoritmat är hoppkräftor

5:04 min

Den viktigaste födan för sillen är hoppkräftor, copepoder.

Det berättar Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi för Joacim Lindwall. Vi möter också Andreas Novotny, doktorand vid Stockholms universitet, som undersökt sillens maginnehåll med DNA-teknik och där hittat just hoppkräftor men även kammaneter.

Tillbaka på bryggan på Tjärnö tittar marinbiolog Christin Appelqvist och programledare Jenny Berntson Djurvall på hoppkräftor - som hon fångat med en kastrull på en lång pinne.