Klimatfonden

Tvist om naturgas tar fart i EU

2:02 min

Det blåser upp till strid om naturgasen i EU. EU-parlamentet gick i veckan emot EU:s regeringar och krävde att pengar från EU:s klimatfond ska kunna gå till naturgasprojekt. Nu väntar tuffa förhandlingar.

De svenska EU-parlamentarikerna är kritiska, en av dem är socialdemokraten Erik Bergkvist.

– Det är inte bra. EU-parlamentet ligger ju för det mesta före i just miljöfrågorna och det är ju synd att man på det här området inte ligger i framkant, säger han.

EU:s ledare beslutade i somras att anslå 17,5 miljarder euro – ungefär 200 miljarder kronor – till en omställningsfond för klimatet. Pengarna ska hjälpa länder som är starkt beroende av kol att ställa om sina energisystem.

En central fråga är om pengarna ska kunna användas för utveckling av fossila bränslen som naturgas. I veckan beslutade EU-parlamentet, som är medlagstiftare, att pengar ska kunna gå till naturgasprojekt.

Vänsterpartiets Malin Björk menar att det här ger helt fel signal.

– Hela poängen med den här fonden är ju att regioner ska kunna ställa om, bort från fossilberoende, och då är det ju helt orimligt att man ska kunna finansiera fossilgasprojekt med just de här pengarna, säger hon.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till hela klimatfonden i protest mot beslutet. Även Sverigedemokraterna röstade nej. Övriga partier röstade ja till fonden, trots beslutet att tillåta naturgas.

Enligt uppgörelsen ska finansieringen av naturgas begränsas till ett fåtal regioner som idag är helt helt beroende av kol.

Erik Bergkvist (S) menar att det är väldigt omgärdat de gånger man får använda fossilgas.

– Så när jag läser det som står där så det kommer att vara nästan omöjligt att få använda fossilgas, säger han.

Nu måste EU-parlamentet och EU:s regeringar nå en kompromiss.

Medlemsländerna har ofta lägre klimatambitioner än parlamentet, men just i den här frågan vill regeringarna gå längre – i somras sa de att klimatpengarna varken skulle gå till kärnkraft eller till fossila bränslen.

Men det finns flera medlemsländer som vill gå på parlamentets linje. Däribland Polen, Ungern och Grekland, som pekar på att naturgas orsakar mycket mindre utsläpp än kol, som de är beroende av idag.

Miljörörelsen befarar å sin sida att nya gasanläggningar skulle vara i bruk i årtionden och därmed riskera EU:s mål att bli klimatneutralt till år 2050.

Förhandlingarna mellan medlemsländerna och parlamentet väntas starta i oktober, och de svenska parlamentarikerna hoppas att majoriteten av ländernas regeringar ska stå på sig.

– Jag och vänsterpartiet kommer att göra allt vi kan för att den svenska regeringen står på sig och att man får stöd i rådet för att stoppa fossilgas, säger Malin Björk (V).

– Jag tror inte att ministerrådet kommer att tillåta fossilgas, säger Erik Bergkvist (S).