Coronaviruset

Prognos pekar på överskott i kommunernas ekonomi

1:28 min
  • Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har landets kommuner i år fått uppemot 50 miljarder kronor i olika statsbidrag.
  • Många kommuner väntas därför i år gå med överskott, däribland Hässleholm som redan har satt prognosen på ett överskott på 30 miljoner kronor under 2020.
  • Men kommunalrådet i Hässleholm, Lars Johnsson (M), tror i likhet med Patric Åberg, ordförande i Kommunförbundet Skåne, att en viktigare förklaring bakom kommunernas överskott är att prognosen för skatteintäkterna har förbättrats.