Företagsbot

Företag i Lessebo kan få böta 150 000 kronor

0:42 min
  • En arbetare på ett företag i Lessebo kommun klämde sina fingrar under en pressbalk i samband med rengöring på en större maskin, en taktpress.
  • Arbetaren förlorade två fingerspetsar på ena handen i arbetsplatsolyckan som inträffade i november 2018.
  • Nu vill riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål på åklagarmyndigheten att företaget ska betala 150 000 kronor i böter, enligt ett strafföreläggande om en företagsbot.