Enkät

Fiskmåsar, lingon och gatsten – typiskt för Ljungby enligt enkät

0:50 min
  • Ljungby kommun jobbar nu med att ta fram en ny grafisk profil och har som en del i processen låtit invånarna svara på en enkät, där de fått skicka in ord som de tycker fångar Ljungby allra bäst.
  • Ord som trygghet och lugn, och saker som vattendrag och sjöar tillhörde de vanligaste svaren från de 763 svarande, skriver kommunen på sin hemsida, medan andra exempelvis såg lingon, gatsten eller fiskmåsar som Ljungbys signum.
  • Om det blir någon fiskmås som pryder Ljungby kommun framöver får vi veta i december när den nya grafiska profilen ska presenteras.