Coronapandemin

Covidpatienter i Europa kan föras till Sverige för vård

1:52 min

Svårt sjuka covidpatienter i Europa kan få vård på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. En helt ny pandemisal är precis färdigbyggd vid ECMO-centrum med den mest avancerade intensivvården.

När platserna nu utökats är avdelningen också beredd att flyga hit covidpatienter från drabbade länder i Europa, säger verksamhetschefen Lars Falk vid ECMO-centrum.

– Behöver man våran hjälp med en covidpatient eller någon annan patient så just nu har vi inga problem att ta emot det utan vi har överkapacitet skulle jag säga. Vi kan ta emot svenska patienter och samtidigt hjälpa utlandet, framförallt när vi börjar se en andra våg i Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike, säger Lars Falk verksamhetschefen för ECMO-centrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

ECMO-vård ges till personer som håller på att dö i den konventionella intensivvården och som bedöms överleva med ECMO-maskin. Det är en avancerad hjärt- lungmaskin.

Drygt 30 covidpatienter från olika delar av Sverige har vårdats här. Vissa här inne har fått vård i över hundra dagar nu. Avdelningen står rustad för nya klustersmittor i Sverige och kan också avlasta andra länder.

Ekot har fått komma in i den nya moderna pandemisalen som blivit klar i september. Väggar har slagits in och sjukussängar har levererats från USA.

- Vi har stått med massor av personal med covidpatienter och vid väggen bredvid har det stått 40 byggarbetare i princip och jobbat dygnet runt för att få klar en lokal så att vi skulle kunna vårda ännu fler patienter, säger verksamhetschef Lars Falk.

Avdelningen har tillgång till jetflygplan och är unik i Europa när det gäller långdistansflygningar med svårt sjuka och hjälper normalt andra länder med vanliga patienter. Under den svåraste tiden under pandemin har ECMO-centrum bara fokuserat på patienter i Sverige. Nu är de också beredda att hämta covidpatienter i Europa.

- Och då flyger vi förstås ut och lägger patienten på ECMO och sen kan vi antingen föra patienten vidare till Karolinska för vård eller ett sjukhus i Europa för fortsatt vård, säger Lars Falk vid ECMO-centrum i Solna.