Specialistavdelningen förbereder för nya utbrott av covid

9:33 min

 På ECMO Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna förbereder man för en ny smittvåg. Väggar har slagits ut och nya vårdplatser skapats.

Här ges den mest avancerade intensivvården i Sverige och här vårdas de allra sjukaste patienterna. Några covidsjuka  har vårdats ända sedan tidigt i somras. 
Godmorgon världen har besökt avdelningen som nu förbereder sig också för att kunna ta emot patienter från andra europeiska länder.