coronaviruset

Vården av över 1 000 covidsjuka äldre granskas

1:55 min
  • Fyra skånska kommuner ingår i landsomfattande tillsyn. 
  • Inspektionen för vård och omsorg har granskat journaler för omkring 1 700 äldre som bor på äldreboenden och som varit sjuka i covid-19. Ivo vill veta om de har bedömts av läkare. I Skåne ingår journaler från äldreboenden i Malmö, Burlöv, Lomma och Kristianstads kommuner.
  • ”Vi tittar på hur man har arbetat, vilka riktlinjer och vilka rutiner som finns”, säger Anna-Karin Nyqvist på Ivo.