Äldrevård

Nytt koncept när Krokom ska bygga äldreboende

2:01 min
  • I Krokom görs ett nytt försök att bygga ett nytt äldreboende. När kommunen senast ville ha in anbud på ett nytt boende var intresset svalt, anbuden få och för dyra.
  • Nu när kommunen gör ett nytt försök får den som vinner upphandlingen göra allt från att bygga huset till att arrangera en vård som kommunen sedan köper.
  • Vinnande bolag får även bestämma var det nya äldreboendet ska placeras. Så länge det ligger högst en halvmil från kommunhuset i Krokom.