Panelen: "Är snabbpoliser en bra idé?"

13 min

Godmorgon världens panel om RUT-avdrag för sällskap, flyktingarna i Morialägret och förslaget om snabbutbildade poliser. 
Elisabeth Sandlund, tidningen Dagen, Adam Cwejman, Göteborgsposten, Anna Herdy, Flamman, medverkar i panelen.