Trafik

Sundsvallsbron stängs helt under tre nätter

0:42 min
  • När bron ska spolas och rengöras nattetid under måndag till onsdag kommer den tunga trafiken ledas om via Timmervägen och E14, medan övrig trafik leds genom Sundsvall. 
  • Sundsvallsbron hålls även stängd för gående och cyklister under den här tiden.
  • "Det är viktigt att vi håller både vägbanan och gång- och cykelbanan ren för att förhindra olyckor och stenskott", säger projektledaren på Trafikverket John Löfgren.