Den segregerade skolan

Ökad segregation i östgötska skolor

2:08 min
  • Segregationen i de östgötska skolorna har ökat de senaste tio åren. Det visar den granskning som Sveriges Radio gjort.
  • I granskningen har vi tittat på de grundskolor där elevsammansättningen gällande föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever med utländsk bakgrund skiljer sig mer än 20 procentenheter från kommunen som helhet.
  • Läsåret 2009/2010 gick ungefär var femte östgötsk elev i en sådan skola. Läsåret 2019/2020 gick drygt var tredje elev i Östergötland i en skola som är segregerad på det här sättet.