På grund utanför Åland

Larmet från Finlandsfärjan: ”Mayday, vi har en läcka”

2:00 min

Passagerarna på Finlandsfärjan Amorella ska nu ha tagits i land och väntar på vidare transport, uppger rederiet Viking Line för Ekot.
Vid tolvtiden på söndagen gick fartyget på grund utanför åländska Mariehamn. Läget ska då ha varit så allvarligt att besättningen begärt omedelbar hjälp.

Fartyget var på väg från Åbo till Stockholm när olyckan inträffade. I nödanropet som fartyget skickade ut hörs hur besättningen säger att de har flera läckor i nedre regionen av skeppet.

Kort därefter valde besättningen att medvetet köra upp färjan på grund utanför Åland för att minska inflödet av vatten.

– Jag hörde ett väldigt skrapande och tittade ut från hyttfönstret. Då såg jag att vi åkte fruktansvärt nära en ö, säger Eva Vaihinen, passagerare ombord på färjan till Ekot.

Efter grundstötningen spelades det upp högtalarmeddelanden med budskapet att samtliga passagerare skulle samlas uppe på däck, berättar Eva Vaihinen.

Den finländska sjöräddningen var på plats med flera enheter kort efter olyckan.

Omkring 200 passagerare tillsammans med 80 besättningsmedlemmar fanns ombord när olyckan inträffade. Samtliga har tagits i land och väntar på vidare transport.

På grund av coronapandemin var antalet passagerare kraftigt begränsat. Vanligtvis färdas runt 2 000 resenärer över Östersjön med färjan.

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör på Viking Line, säger att dykare nu ska undersöka färjans skrov, och att de i nuläget inte vill säga något om vad som kan ha orsakat olyckan.

– Just nu håller vi på och undersöker orsaken. Vi ska undersöka skadorna, och det kommer förmodligen ta en tid innan vi vet vad orsaker var. Just nu vill jag inte spekulera i vad som hände, men läget är stabilt och inga personskador har konstaterats. Det är vi tacksamma för, säger Boijer-Svahnström.

Liknande incidenter på sjön sker med jämna mellanrum, men att incidenterna sedan utvecklas till en olycka är väldigt ovanligt, säger Thore Hagman, som i många år arbetat med sjösäkerhetsfrågor, bland annat som internationell sekreterare på Sjöräddningssällskapet.

– Det här är en passagerarfärja som går där regelbunden. De har både styrman och linjelots ombord. De är väldigt, väldigt säkra idag. Det händer incidenter relativt ofta, men att de utvecklas till en olycka med dagens system är väldigt ovanligt.

Hur ser du på allvaret här?

– Det är jätteallvarligt. När en befälhavare går ut och klassificerar det som ”mayday”, då är det en nödsituation där han begär omedelbar hjälp. Det är högsta graden av nödsamtal, säger Thore Hagman.