Sjukvård

Gratis vaccin för riskgrupper – och åtgärder vidtas mot corona

1:51 min
  • I år är vaccineringen mot säsongsinfluensan gratis för alla över 65 år samt för de som tillhör en riskgrupp – och det gäller även för vaccin mot pneumokocker, som kan leda till lunginflammation.
  • För att kunna genomföra en omfattande vaccinering utan trängsel och risk för ökad smittspridning av covid-19 pågår nu planering på hälsocentralerna och Östersunds sjukhus. 
  • I Östersund kan det bli aktuellt med en extern byggnad där patienter anländer via en ingång och lämnar via en annan, enligt Micael Widerström, smittskyddsläkare på Region Jämtland Härjedalen. 

Vaccinering av äldre på särskilda boenden kommer att dra igång först och den 3 november börjar man med bredare vaccinering för riskgrupper och vårdpersonal.

Enligt Micael Widerström är den kostnadsfria vaccineringen mot penumokocker en åtgärd som förhoppningsvis ska minska behovet av vårdplatser till följd av allvarliga fall av lunginflammation.

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringslista för vaccinering: 

(Utan inbördes ordning)

  • Personer över 65 års ålder.
  • Gravida efter graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom, nämligen:

- Kronisk hjärtsjukdom.
- Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Diabetes mellitus.
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Från och med 1 december kan personer som inte ingår i ovanstående grupper erbjudas vaccination. Läs mer på Folkhälsomyndigheten.