Den segregerade skolan

Lägre lärarbehörighet i segregerade skolor

2:11 min
  • Skolor i Linköping och Norrköping med en större andel elever med utländsk bakgrund och skolor där en lägre andel av föräldrarna är högutbildade har en lägre andel behöriga lärare. Det visar den granskning som Sveriges Radio har gjort.
  • "Det är oroväckande, men inte så förvånande. Det kan vara så att lärarna söker sig till andra skolor för att de tänker att det kan vara mindre stök där", säger Emilia Jonsson, lärarstudent i Linköping. 

Fakta: Behöriga lärare

  • Skolor i Linköping med en hög andel elever med utländsk bakgrund har i genomsnitt 16 procentenheter färre behöriga lärare än skolor där andelen elever med utländsk bakgrund är låg.
  • I Norrköping har skolor med en hög andel elever med högutbildade föräldrar i genomsnitt nästan 22 procentenheter fler behöriga lärare jämfört med de skolor där en låg andel av elevernas föräldrar är högutbildade.