ÅTGÄRDSVALSSTUDIE

Järnvägen Nässjö–Vetlanda rustas upp i tre etapper

1:34 min
  • En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som beställts av Region Jönköpings län, anser att det finns stor potential i järnvägen Nässjö–Vetlanda.
  • Antalet arbetspendlande mellan orterna är cirka 800 personer, men idag väljer de flesta bilen.
  • ÅVS rekommenderar en upprustning i tre etapper. Först förbättringar av själva banan. Sedan en elektrifiering och sist bygget av ett mötesspår på den enkelspåriga banan.