Karolinska universitetssjukhuset

70 procent av covidpatienterna överlevde i ECMO

2:04 min

Karolinska universitetssjukhuset i Solna har nu en ny pandemisal klar med fler platser. Avdelningen ECMO-centrum tar emot covidpatienter som håller på att dö i vanlig intensivvård. Under pandemin har drygt 70 procent av covidpatienterna överlevt där, en högre andel än i Europa.

En covidpatient tittar på tv i sjukhussängen under tiden som specialister ger vård med ECMO-maskin, en hjärt-lungmaskin. Patienten är svag och kan inte få fram ljud men gör tecken tillbaka som svar på frågor. Ett 30-tal covidpatienter från hela Sverige har fått vård här. Vissa har vårdats i över hundra dagar.

En ECMO-maskin syresätter blodet utanför kroppen, berättar verksamhetschef Lars Falk.

– Här är den här stora venslangen som tar det icke syresatta blodet från höger förmak och så går det in i pumpen som trycker det igenom i den här konstgjorda lungan. Sen syresätts blodet och så skickas det tillbaka in i kroppen, säger Lars Falk till Ekot.

Hit kommer de som håller på att dö i konventionell intensivvård och bedöms kunna överleva med ECMO-vård. Medelåldern har varit 49 år på de vuxna covidpatienterna här. De som är kvar är inte längre smittsamma.

Råden från andra länder i början av pandemin, med erfarenheter från Sydkorea, Kina och Italien, var att inte satsa på ECMO-vård utan bara på vanlig intensivvård. Men Karolinska satsade och byggde ut avdelningen.

Överlevnaden hos covidpatienterna är nästan på samma nivå som för vanliga svårt sjuka patienter som kommer hit till ECMO-centrum, enligt Karolinska universitetssjukhuset.

– Nu har vi en överlevnad på drygt 70 procent. Vanliga vuxna ECMO-patienter ligger på 75 procent, så det är ganska nära den överlevnad vi brukar ha, säger verksamhetschef Lars Falk.

Det är en högre andel covidpatienter som överlevt här än med den ECMO-vård som getts i Europa där siffran är 59 procent på europanivå, enligt Karolinska universitetssjukhuset. Studier görs nu i Europa och siffrorna ska analyseras närmare.

En helt ny pandemisal på ECMO-centrum står klar rustad för nya klustersmittor och pandemier i Sverige. Ekot har fått komma in i salen. Specialisterna här har tillgång till jetflygplan och kan nu också ta emot covidpatienter från andra europeiska länder.

– Behöver man vår hjälp med en covidpatient eller någon annan patient så har vi just nu inga problem att ta emot dem, utan vi har överkapacitet skulle jag säga. Vi kan ta emot svenska patienter och samtidigt hjälpa utlandet, framförallt när vi börjar se en andra våg i Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike, säger Lars Falk, verksamhetschef för ECMO-centrum.