Finlandsfärja på grund

Sjösäkerhetsexpert om färjan: ”Jätteallvarligt”

1:33 min

Viking Line-fartyget Amorella som i dag gick på grund utanför Åland ska nu evakueras. Liknande incidenter på sjön sker med jämna mellanrum, men att incidenterna sedan utvecklas till en olycka är väldigt ovanligt, säger sjösäkerhetsexperten Thore Hagman.

– Detta är en passagerarfärja som går där regelbunden. De har både styrman och linjelots ombord. De är väldigt, väldigt säkra idag. Det händer incidenter relativt ofta, men att de utvecklas till en olycka med dagens system är väldigt ovanligt, säger Hagman, som i många år arbetat med frågor om sjösäkerhet, bland annat som internationell sekreterare på Sjöräddningssällskapet.

Hur ser du på allvaret här?

– Det är jätteallvarligt. När en befälhavare går ut och klassificerar det som ”mayday”, då är det en nödsituation där han begär omedelbar hjälp. Det är högsta graden av nödsamtal.