Kina

Amnestykritik mot svenskt företag

2:00 min

Ett svenskt teknikföretag riskerar att bidra till Kinas massövervakning. Det hävdar människorättsorganisationen Amnesty International i en rapport som släpps idag. Det handlar om företaget Axis Communications övervakningskameror som bland annat används i Xinjiang-provinsen, enligt Amnesty.

– Deras produkter som säljs till bland annat Xinjiang-regionen kan användas i deras massövervakningssystem. Vi har sett i företagets egen information att man har sålt väldigt många kameror till den här typen av säkerhetstjänst i Kina, säger Ulrika Sandberg, som är sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

I en internationell rapport pekar organisationen ut det svenska företaget Axis Communications och ytterligare två europeiska teknikföretag. De kritiseras för att sälja övervakningsutrustning till Kina trots att det är välkänt att den kan användas för massövervakning och förföljelse av oliktänkande.

Björn Hallerborn, kommunikationsansvarig på det svenska företaget, håller med om att det finns en risk att tekniken missbrukas.

– Vi är medvetna om att den, som alla annan teknik kan användas på sätt som vi inte har avsett och som kan uppfattas som etiskt felaktigt, säger han.

Han välkomnar granskningen och säger att det finns mer företaget kan göra.

– Det är svårt, näst intill omöjligt, att ha full insyn i hur slutanvändare använder våra produkter. Men vi kan ju hela tiden försöka bli bättre på att få insyn och säkerställa att de som säljer våra produkter vet vad vi har avsett att de ska användas till, säger Björn Hallerborn.

En dialog med återförsäljarna i Kina räcker inte, enligt Ulrika Sandberg. Hon betonar att alla företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och där ingår att veta hur produkten används av slutkunden.

Företagen har visserligen inte brutit mot formella regler men problemet enligt Amnesty är just att exportlagstiftningen inom EU är alldeles för vag. Därför vill organisationen att EU skärper reglerna för export av övervakningsteknik när frågan tas upp i Bryssel imorgon.