Budget

Andersson om budgeten: ”Jobben, jobben, jobben”

1:34 min

I dag presenterade regeringen sin budget med bland annat sänkta skatter för 27 miljarder kronor och minst 25 miljarder till vård, skola, omsorg.

– Tanken är att ha en väldigt tydlig satsning på jobben, jobben, jobben. För bara när alla som kan också jobbar får vi resurser att ta itu med de andra samhällsproblemen, säger Magdalena Andersson i en kommentar till sin budgetproposition.

Budgeten för 2021 är 105 miljarder kronor och 85 miljarder för 2022. Den tillfälliga höjningarna av a-kassan som infördes som en corona-åtgärd i våras kommer att  förlängs i två år. Budgeten som har lanserats som ett historiskt återhämtningspaket ska få fart på den svenska ekonomin efter coronakrisen. Mer jobb och en stärkt välfärd.

Även en förlängning som gäller lättnaden i arbetsvillkoret behålls. Det innebär att fler som arbetat mindre har rätt till a-kassan. Men den 3 januari kommer en återgång till de gamla reglerna för medlemsvillkoret. Även karensdagarna i a-kassan återinförs enligt förslaget.

Även satsning på yrkesvuxenutbildningar utökas med 1 miljard kronor 2021. Det handlar om utbildningar för undersköterskor, elektriker och yrkesförare. Till det kommer ett tillskott för studiemedel på 444 miljoner kronor. Till det kommer ett tillskott för studiemedel på 444 miljoner kronor. Sammanlagd erbjuds kommunerna 63 500 statligt finansierade helårsplatser under 2021.

- För den som förlorar jobbet är en väg tillbaka också viktigt. Där byggs bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder ut. Korttidspermitterade ska få utbildning via sin arbetsgivare och körkortslån ska gå att få. Det ska göra att fler unga kan få jobb. Därutöver satsas mer på utbildning med fler platser om 30.000 i kunskapslyftet.

Skolan får riktade satsningar på 7,1 miljarder kronor för att kunna erbjuda mer undervisning och ett språklyft i förskolan.

Omsorgen behöver en långsiktig förstärkning av både kvalitén och arbetsvillkoren och får 4 miljarder kronor utöver de generella satsningar, säger finansministern. Assistansschablonen räknas också upp.

Magdalena Andersson presenterar klimatsatsningar för 11 miljarder som är kända sedan tidigare.

I budgetprognosen spår regeringen att bruttonationalprodukten, BNP, faller med 4,6 procent i år, för att sedan stiga med 4,1 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms stiga ytterligare, från i snitt 9,0 procent i år till 9,5 procent 2021. Statsskulden är därmed också justerad en aning. Den bedöms stiga från 35,2 procent av BNP i fjol, till 42,6 procent i år, för att sjunka marginellt nästa år.

Magdalena Andersson pratar om trygghetssatsningar.

 – Vi skärper straffen och det märks redan nu att Kriminalvården har det fullt på både häkten och fängelser. Nu kommer vi därutöver ändra straffrabatten för unga och det gör att vi behöver bygga ut kriminalvården, säger Magdalena Andersson.

Regeringen ökar anslagen till Säpo. De ökade hoten mot Sverige gör att Säkerhetspolisen behöver mer pengar för att förbättra den “tekniska förmågan”. Regeringen föreslår därför att anslaget ökas med 15 miljoner kronor 2021–2023. Totalt föreslås Säpo få 1,7 miljarder för 2021.

Avhopparverksamhet får mer pengar, liksom den statliga närvaron i utsatta områden med tre servicekontor. De 22.5 miljarderna i det generella statsbidraget till kommunerna ska också kunna användas för att vidta åtgärder i det förebyggande arbetet.

Även pensionärerna får mer pengar i plånboken nästa år. Regeringens satsningen innebär att de med lägsta pensionerna ska få en höjning med upp till 600 kronor per år.

Både stärkt beredskap med mer pengar till försvar är viktigt men även att satsa på det civila försvaret, säger finansministern. Anslagen till försvaren ökar totalt med 40 procent de närmaste åren.