lokalbrist

Regionen om att fylla tomma lokaler: "Kan ta tid"

1:12 min
  • Tomma lokaler i Region Gotlands ägo kan ta tid att fylla, då man först måste kontrollera om det finns behov bland regionens egna förvaltningar.
  • Lokaler i regionens ägo står tomma i såväl Klintehamn som i Slite – trots att det finns företagare som vill hyra.
  • "Det kan se lätt ut att vi har en ledig lokal, men internt så behöver vi involvera alla förvaltningar", säger fastighetschef Björn Sandqvist.