Jägarexamen

Fortsatt stort intresse för jägarexamen i Jämtland

0:57 min
  • Intresset för att bli jägare är fortsatt stort. I Jämtlands län var det under fjolåret närmare 500 personer som blev godkända på teoriprovet för jägarexamen.
  • Efter en liten minskning under de två närmast föregående åren är man därmed åter uppe på och till och med lite över antalet teoriprov som gjordes 2016. I landet som helhet är intresset för jägarexamen i stort sett oförändrad och nästan 13 000 personer i Sverige blev godkända på teoriprovet förra året.
  •  Vid årsskiftet höjdes avgiften för det teoretiska provet från 250 till 500 kronor. Det ser än så länge inte ut att ha påverkat intresset, vilket inte heller coronapandemin verkar ha gjort.