Budget

Fortsatt höjd a-kassa och fler utbildningsplatser ska rädda jobben

1:59 min

Regeringens budget som nu offentliggjorts omfattar nya åtgärder för 105 miljarder kronor. Ett av de nya förslagen för i dag är att höjningen av a-kassan förlängs med två år, men det blir också fler utbildningsplatser exempelvis i yrkeshögskolan nu när fler kan behöva byta inriktning i lågkonjunkturen.

– För en del personer kan en lågkonjunktur bli det tillfälle då man utbildar sig för att långsiktigt stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den svenska ekonomin får nu en kraftig smäll av coronakrisen och ekonomin väntas krympa med 4,6 procent i år och arbetslösheten öka till nio procent och 9,5 procent nästa år, enligt statsbudgeten.

Men med förslagen om sänkta skatter på inkomster, arbetsgivaravgifter och företag på ungefär 30 miljarder kronor och ökade statsbidrag till kommuner och andra riktade förstärkningar till vård och omsorg på knappt 30 miljarder kronor, liksom olika stöd för att stärka miljön så menar ändå Magdalena Andersson att nedgången inte blir så stor som den kunde blivit.

– Med det här kraftfulla investeringarna så är bedömningen i den här budgeten att tillväxten blir högre än den annars hade varit, 2,3 procentenheter starkare och arbetslösheten drygt 1,3 procentenheter lägre jämfört om vi inte hade genomfört de här förslaget. Det motsvarar ungefär 75 000 fler jobb nästa år.

Moderaternas ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson hade velat se mer satsningar på rättsväsendet men också tydligare fokus på nya jobb.

– Hur mycket Magdalena Andersson än försöker få det här till en budget om arbetslinjen, så åter igen när Socialdemokraterna får bestämma så höjs ersättningen till den som inte jobbar och när skatter sänks, så blir det skatt även för den som inte jobbar. Vi måste se till att göra det lönsamt att jobba. Den som jobbar ska känna att det är lönsamt, säger hon.