Proposition för 2021

Så blir regeringens kulturbudget

8:32 min

Hör om de viktigaste nyheterna för kulturlivet i budgetpropositionen.

Kulturministern Amanda Lind har redan slagit fast att det blir en historiskt stor satsning på kulturen, och syftar på 3,4 miljarder extra som delas ut i olika stöd i höst och under nästa år.

Jag har med mig Kulturnytts Emma Engström, du har hunnit göra en snabb titt i budgetpropositionen. Kan man se vilka som är budgetens vinnare?

– Kulturbudgeten för nästa år ökar med nära en och en halv miljard, till cirka 10 miljarder. Det fria kulturlivet kan man säga är budgetens vinnare. Under det närmaste ett och ett halvt året kommer 2,5 miljard att delas ut för att återstarta kulturbranschen och kompensera för att många får in betydligt mindre i intäkter samtidigt som de måste lägga ut mer för att göra arrangemangen coronasäkra.

Det fria kulturlivet gynnas även av det ökade stödet till regionerna, av satsningen på konstinköp, och på de 80 miljoner extra som ska gå till stipendier mm och som är ett sätt att plocka upp bollen om att förbättra konstnärers villkor som den förra kulturministern Alice Bah Kuhnke kastade förra mandatperioden.

Men det blir även en satsning på barn, deras läsande och kulturkonsumtion före och efter skolan. Det blir en fördubbling av det statliga stödet till kulturskolan från 100 miljoner till 200 miljoner.

Finns det några som förlorar på budgeten?
– Filmbranschen, som i tre år har väntat på ett förslag från regeringen om hur man ska kunna få fler internationella filminspelningar till Sverige, genom någon form av subventionerad produktionsrabatt, som många andra länder har idag.

Och så blir höstbudgeten spiken i kistan för Rörelsernas museum i Malmö, en av de saker som Alice Bah Kuhnke drog igång som kulturminister. Där rinner åtskilliga miljoner rakt ut i sanden, när det nu inte får gå från försöksverksamhet till ett färdigt museum.

Även statens musikverk får minskat anslag med en miljon.

Hur mycket är detta en "coronabudget"?

– Det verkar som att den nästan totala nedstängningen av kulturlivet har nått även till enskilda politiker: vardagen tappar färg som statsminister Stefan Löfven sa vid sin regeringsförklaring. Men det är inte bara krisstöd, flera av satsningarna permanentas, som det ökade regionstödet som också blir permanent med 150 miljoner extra varje år efter 2021.

Halva mandatperioden har gått, hur kan man känneteckna kulturpolitiken så här långt?

– Det har varit stiltje efter förra mandatperioden, då kulturdepartementet under minister Alice Bah Kuhnke sprutade ut utredningar och propositioner. Det är en bild som delas av flera av riksdagens kulturpolitiker. Och där spelar januariöverenskommelsen stor roll. Regeringens fokus har fram till nu legat på att lösa de punkter som samarbetspartierna L, C, S och MP tog fram. Och där lyste kulturpolitiken med något undantag med sin frånvaro.