Kontroller

Lågt flygande helikopter över norra Västerbotten

0:29 min
  • Denna vecka (V39) kommer Skogsstyrelsen flyga helikopter i stora delar av norra Västerbotten.
  • Syftet är att göra återväxtkontroller och att följa upp olika skogsrelaterade beslut. 
  • Tidigare gjordes kontrollen till fots, men med helikopter går det snabbare och effektivare.