آنیتا لیندبلوم، خواننده معروف آهنگ "Sånt är livet" درگذشت.

1:39 min

آنیتا لیندبلوم ، هنرمند معروف و خواننده آهنگ: "Sånt är livet" یا زندگی همین است، پس از یک بیماری به عمر ۸۲  سالگی درگذشت. این هنرمند معروف سویدنی، از سال ۱۹۶۹ بدینسو در فرانسه زندگی می کرد و به روز ۶ سپتامبر، در فرانسه درگذشت. خبرمرگ آنیتا لیندبلوم را پسرش یورگین لیندبلوم، تائید کرده است.

آنیتا لیندبلوم، درسال ۱۹۶۱ با خواندن شعری از استیکان اندرشون چون "Sånt är livet" یا زندگی همین است به اوج شهرت رسید. گفته می شود که موفقیت های این هنرمند معروف اما، به سال های ۱۹۵۶ برمی گردد.

این هنرمند معروف درسال ۱۹۶۶ با یک بوکسر بنام بوسی هوگ بیری ازدواج کرد. ازدواجی که پس از چهارسال و با آغاز مهاجرت او از کشور، پایان یافت. لیندبلوم درسال ۱۹۷۰ به سویدن بازگشت و درفیلم هایی مانند  "En kärlekshistoria" یا یک داستان عاشقانه" و "Rännstensungar" و چندین نمایش موافقیت آمیز دیگر، حضور یافت.