Riksväg 47 öppen igen vid Falköping

  • Riksväg 47 är helt öppen igen mellan Marka och Falköping.
  • En personbil voltade i höjd med infarten till återvinningscentralen.
  • Räddningstjänst har lämnat.