Psykisk ohälsa

Allt fler unga i Västernorrland söker hjälp för psykisk ohälsa

1:37 min
  • Fyra av fem unga i länet får vänta mer än 30 dagar på ett första besök på barn- och ungdomspsykiatrin.
  • För att korta kötiderna finns förslag i Region Västernorrland om att unga med lättare eller medelsvår psykisk ohälsa ska få hjälp av primärvården.
  • " Man mår bara värre av att få vänta, man känner sig inte tillräckligt viktig", säger nu 19-åriga Jennifer Melin.