Ano Norrköping thabljola i bari jag

1:28 min
  • Idj kurce palo bedo ljelja te thabljol jekh bari jag ani diz Norrköping uzalo värmeverket. Akija jag tani buvlji koro 500, 600 metre hem koro 6,7 metre uci.
  • E beshutnenje ko Norrköping kola so osetinena o curo/thuv rekomendirinipe te achon ano pe chera, te phanen o pendjere/filjastre hem i ventilatsia.