Beredskap

EU:s sjukvårdslager ska byggas i Sverige

1:01 min

Sverige har fått i uppdrag att bygga upp ett av EU:s nya sjukvårdslager, enligt uppgifter till Ekot. Det ska handla om ett större beredskapslager för bland annat skyddsutrustning.

Det är andningsskydd och andra skyddskläder, men också medicinteknisk utrustning så som respiratorer som alltså ska köpas in och lagerhållas i större skala i Sverige, enligt vad Ekot erfar.

Det handlar om ett EU-uppdrag för att stärka EU:s gemensamma beredskap. Tanken är att medlemsländer vid en akut kris ska kunna ansöka om stöd.

Ytterligare lager ska också byggas upp i andra europeiska länder, vilket väntas offentliggöras under dagen. Den totala budgeten uppges vara på närmare 40 miljoner euro, och finansieras med EU-medel.

Enligt vad Ekot erfar är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska leda projektet i Sverige, men också andra myndigheter kommer att vara involverade. Ekot har sökt MSB som bekräftar att man har ett uppdrag att arbeta med EU:s beredskap och vad det innebär kommer att presenteras under dagen.