Skola

Så ska lärarbehörigheten öka i Norrköping

1:58 min
  • En tredjedel av lärarna på grundskolorna i Norrköping är obehöriga, enligt Skolverket. 
  • För att öka behörigheten kommer Norrköpings kommun i höst att kartlägga vilka utbildningar obehöriga lärare har och se över möjliga åtgärder för att fler ska bli behöriga.
  • "Det här är något som vi eftersträvat länge", säger Niclas Sjöström, kommunombud i Norrköping vid Lärarnas Riksförbund.