Växjö kommun

Växjöförening stoppas - får inte hyra idrottshall efter dåligt beteende

0:50 min
  • Föreningen Dalbo Kulturhus får nej av Växjö kommun att hyra Kungsmadskolans idrottshall.
  • Orsaken är, enligt kommunen, att företrädaren för föreningen upprepade gånger tidigare betett sig illa mot funktionärer, bland annat hotat. Dessutom finns obetalda skulder till kommunen för lokaler som hyrts tidigare.
  • Föreningens företrädare tillbakavisar helt anklagelserna och menar att det är beskyllningar utan sakliga bevis och att kommunen vill kväva andra aktörers privata initiativ, precis som man nu vill kväva Dalbo Kulturhus initiativ.