Lokalflytt

Förskolor i Heby slås ihop och flyttar in på skolområden

1:50 min
  • I en jämförelse med andra kommuner med liknande storlek och befolkningsmängd visade det sig att Heby kommun har nästan dubbelt så stor yta och därmed kostnad per elev, som de jämförbara kommunerna.
  • Barn- och utbildningsnämnden i Heby kommun har sparkrav på 20 miljoner kronor och då väljer man att minska lokalerna.
  • Första flyttomgången sker på centralorten Heby före årsskiftet.