Svensk el

Svenska Kraftnät: Tillräckligt med el att exportera från norr

2:00 min

Exporten av el från norra till södra Sverige kan minska framöver, enligt Region Norrbotten. Men Svenska Kraftnät ser ingen risk för att det inte kommer finnas tillräckligt mycket el att leverera från norr till söder.

– Nej, vi ser ingen sådan risk. Det kommer så mycket produktionstillskott i området och därför tror jag att det kommer krävas en förstärkt kapacitet från norr till söder. Det kommer även fortsättningsvis att transporteras mycket el söderut, säger Tobias Edfast, chef för nätutveckling på myndigheten Svenska Kraftnät, till Ekot.

Enligt en ny rapport från Region Norrbotten kommer behovet av el att öka kraftigt där de kommande åren, framför allt på grund av nya industrisatsningar.

Därmed kommer elöverskottet som nu finns i norr att minska kraftigt och det kan i sin tur kan göra att mindre el kan komma exporteras till söder, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors, Centerpartiet.

– Mera av den elproduktion vi har kommer att nyttjas av verksamheter här i norra Sverige, säger han till Ekot.

Samtidigt planerar Svenska Kraftnät för en stor satsning på att förbättra överföringen av el från norra till södra Sverige, något det finns behov av, enligt myndigheten. Det kommer göras stora investeringar på det de närmaste 20 åren.

Svenska Kraftnät ska nu gå igenom den nya rapporten från Norrbotten, men Tobias Edfast, chef för nätutveckling, säger att det fortfarande finns ett behov av att förbättra elöverföringen från norr till söder och rapporten påverkar inte dessa satsningar.

– Förstärkningen av nord till syd fyller många olika behov. Vi måste förnya våra befintliga nät, bland annat. Men vi måste också öka överföringskapaciteten söderut, för vi ser att stora delar av tiden kommer det ändå vara ett stort överskott av el uppe i norr, säger Edfast till Ekot.

En av anledningarna till det är att produktionen av el också förväntas öka i norr de kommande åren.

– Ser man på de prognoser som finns bland annat för förnyelsebart, ser vi ändå ett stort behov av exportkapacitet ner söder ut, säger han.